Hur vi skyltar

Vi tycker att en tydlig skyltning ger trygghet och låter dig fokusera på cyklingen och upplevelsen, istället för att du ska behöva oroa dig för om du hittat rätt.

De flesta av cykelområdena som är med i Biking South East använder skyltning som ser ut som på bilden här ovan. Beroende på platsen de sitter vid utmed lederna kan de finnas i olika kombinationer, allt för att ge dig lagom mycket och rätt information under turen. I en del områden finns av olika skäl andra typer av skyltar, men även de ger dig bra information om vart du ska och vad du kan vänta dig av leden. Oftast finns en förklaring och extra information vid ledstarten.

Våra ledgraderingar

MYCKET LÄTT Lättcyklad led som till största del går på grusvägar eller breda stigar.

LÄTT Som gröna leder men med mer inslag av lättcyklade stigar, lite brantare och några lite mer utmanande sektioner.

MEDELSVÅR Som blå leder men med stora inslag av tekniska stigar, större nivåskillnader och fler utmaningar.

AVANCERAD Leder med stora inslag av mycket tekniska partier, hopp, branta backar, rötter och stenar.