Kontakt

Den här webbplatsen är en del av Region Kalmar läns verksamhet. Projektet som lagt grunden för nätverket är delfinansierat av Europeiska Regionala utvecklingsfonden.

Oskar Lind, Utvecklare besöksnäring

Tel: 0480-44 83 48

SMS: 070-557 78 29

E-post oskar.lind@regionkalmar.se