Att vara ett cykelområde inom Biking South East

Här nedan kan du se några saker som måste uppfyllas för att ett cykelområde ska kunna fungera som en del av Biking South East. Några andra saker är en bra bonus om även de finns och fungerar.
Biking South East är ett nätverk öppet för alla cykelområden i vår del av landet, så tycker du som vi och vill vara med med ert cykelområde är det läge att kontakta oss.

Måsten

  • Varje cykelområde som är en del av Biking South East ska ha en informationsskylt vid ledstarten, visande information om cykelområdet, med ledkarta och kontaktuppgifter till den aktör som driver verksamheten på platsen.

  • Ledmarkeringar och gradering av leders svårighetsnivå ska kommuniceras på det sätt och med den skala som Biking South East valt att använda sig av.

  • Samtliga leder i cykelområden anslutna till Biking South East ska vara belägna på marker där markägare gett sitt/sina godkännande av leder och verksamhet. Avtal ska också finnas för nyttjande av parkeringsplatser och andra faciliteter en besökare hänvisas till.

  • Cykelområden som är medlemmar av Biking South East skall vid ledstart eller i anslutning till denna erbjuda en lämpligt dimensionerad parkeringsplats.

  • Vid gradering av leder inom Biking South East ska detta ske i samråd med en redan ansluten medlem i nätverket, alternativt med representant från Region Kalmar Län. Först efter detta får leder skyltas som en del av nätverket.

Önskvärt

  • I anslutning till cykelområde bör det erbjudas tillgång till vattenslang för cykeltvätt, dricksvattenpåfyllning och toalett.

  • Kan omklädningsrum, dusch, ställplats för husbil eller möjlighet för camping erbjudas är det fin extra service.

  • Finns det i cykelområdet möjlighet att delta i guidade turer, hyra cykel eller få hjälp med reparationer är det riktigt bra.